Våra VILLKOR

För Lisa Elmqvist Mat Online

Lisa Elmqvists Mat Online butik är en tjänst för hemleverans av styckesvaror, matlådor, picknickbrickor, presenter, restaurangbeställningar och matkassar. Som registrerad användare godkänner och intygar du att du är 18 år eller äldre, myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Du som registrerar dina uppgifter blir kund hos Lisa Elmqvist. Vid registreringen väljer du vilken produkt du önskar att få levererad och åtar dig därmed att ta emot och betala för leveranser av de varor du beställt.

Samtliga av våra varor i vår Mat Online butik måste beställas minst två dagar, senast kl 12.00, före önskad leverans. Ingen leverans sker på söndagar, måndagar samt helgdagar. Anledningen till att beställning måste ske två dagar före leverans är för att vi skall kunna garantera att det som beställs finns i butiken.

Leverans sker till dörren på den eller de leveransadresser som du anger vid registreringen. Tid för leverans sker enligt det du angivit som leveranstid.

Är du inte hemma vid tidpunkten då leveransen sker skickar Lisa Elmqvists transportör ett sms med leveransbekräftelse till det mobiltelefonnummer som uppgetts vid registreringen. Därefter placeras varorna utanför dörren och därmed övergår ansvaret för varorna till dig som kund. Vi har dessvärre ingen möjlighet att ersätta stulen eller väderdrabbade varor.

Varorna levereras i en obruten kylkedja, vilket innebär att färskvarorna hålls kylda under hela transporten. Du som kund ansvarar för att undersöka varorna när leveransen skett.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan varorna komma att levereras efter utsatt tid. Vid oförutsedd händelse, vilken medför att den beställda varan inte kan levereras under leveranskväll sker ingen efterleverans. Kreditering sker av redan erlagd betalning för leveransen.

Lisa Elmqvist förbehåller sig rätten att i undantagsfall ställa in eller avboka leverans om så bedöms nödvändigt på grund av till exempel bristande kundunderlag i ett specifikt leveransområde, force majeure-liknande händelser (krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Lisa Elmqvists rimliga kontroll), eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

Du kan enbart betala med kortdebitering. När betalning görs med kreditkort reserverar vi beloppet vid orderläggningen. Vid hävt köp följer Lisa Elmqvist konsumentverkets rekommendationer för ångerrätt och återbetalning.

På fakturor, vilket kräver särskild ansökan om att bli fakturakund, tillämpar vi 30 dagars förfallotid. Räkningar som inte betalats i tid eller där täckning saknas efter påminnelse förläggs med påminnelseavgift och därefter inkassoföreläggande. Lisa Elmqvist förbehåller sig rätten att kontrollera dina personuppgifter och genomföra kreditupplysning. Om resultatet av kreditupplysningen indikerar en förhöjd kreditrisk förbehåller sig Lisa Elmqvist rätten att begära förskottsbetalning med betalkort för varor som du beställt genom att registrera dig via Lisa Elmqvist webbplats, eller att avslå registreringen. Vid hävt köp följer Lisa Elmqvist konsumentverkets rekommendationer för ångerrätt och återbetalning.

Eventuella reklamationer anmäls av dig som kund snarast möjligt efter leverans. Detta genom att maila till matonline@lisaelmqvist.se och uppge felet. Lisa Elmqvist granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde.

Lisa Elmqvist äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Samtliga kunder meddelas om detta via sms, mejl eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, minst två veckor innan ändringen träder i kraft.
Kundens ansvar för att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella särskilda behov.

Vi levererar inte varor med innehåll anpassat efter särskilda behov, såsom icke kött- eller fläskätare eller allergier och livsmedelsöverkänslighet. Du ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna.

Lisa Elmqvist samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att fullgöra leveranser samt att kommunicera med dig kring Lisa Elmqvist och dess tjänster/produkter via mejl, post samt sms. Som registrerad användare godkänner du att Lisa Elmqvist kan komma att kommunicera med dig via dina lämnade kontaktuppgifter kring Lisa Elmqvists produkter och tjänster på obestämd tid till dess att du aktivt avsäger dig fortsatt kommunikation från Lisa Elmqvist. Lisa Elmqvist lämnar endast ut personuppgifter till (a) tredje part i den mån som är nödvändig för att fullgöra leveransen (gäller primärt samarbetspartners som budfirmor och liknande), eller till (b) ett närstående bolag som står under samma bestämmande inflytande som Lisa Elmqvist i syfte att fullgöra vår leverans till dig eller att kommunicera med dig kring våra produkter. Lisa Elmqvist säljer inte personuppgifter till tredje part. Betalningsuppgifter med ditt kortnummer sparas eller hanteras aldrig på Lisa Elmqvists servrar.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på webbplatsen, detta i syfte att Lisa Elmqvist ska kunna fullfölja sina åtaganden. Lisa Elmqvist ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel portkod, felaktigt telefonnummer samt fel leveransadress.